जेएमएफसी फुल फॉर्म JMFC Full Form In Marathi

JMFC Full Form In Marathi : JMFC न्यायालये भारतातील फौजदारी न्यायालयाच्या संरचनेच्या दुसऱ्या खालच्या स्तरावर आहेत. आज आपण JMFC म्हणजे काय, JMFC शब्दाचा फुल फॉर्म काय आहे, JMFC याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.

JMFC Full Form In Marathi

जेएमएफसी फुल फॉर्म JMFC Full Form In Marathi

JMFC Full Form in Marathi | JMFC Long Form in Marathi

JMFC शब्दाचा इंग्रजी भाषेत Full Form हा Judicial Magistrate First Class असा आहे. JMFC शब्दाचा मराठी भाषेत Full Form हा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी असा होतो.

JMFC म्हणजे काय? | What is JMFC in Marathi ?

प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालये भारतातील फौजदारी न्यायालयाच्या संरचनेच्या दुसऱ्या खालच्या स्तरावर आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 11 नुसार, 1973 (CrPc), उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करून प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन केले जाऊ शकते. जिल्ह्यातील अशा ठिकाणी आणि अधिसूचनेद्वारे कोणत्याही संख्येने संबंधित राज्याचे न्यायालय.

CrPc च्या कलम 15 नुसार, एक न्यायिक दंडाधिकारी हे सत्र न्यायाधीशांच्या सामान्य नियंत्रणाखाली असतात आणि ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या अधीन असतात. CrPc. च्या कलम 29 नुसार, प्रथम श्रेणीचा न्यायदंडाधिकारी तीन वर्षांपेक्षा जास्त नसलेल्या कारावासाची किंवा दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसलेली दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देऊ शकतो.

JMFC म्हणजे नेमंक काय आहे

प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकार्‍यांची न्यायालये भारतातील फौजदारी न्यायालयाच्या संरचनेतील दुसऱ्या खालच्या स्तरावर आहेत.  फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPc) च्या कलम 11 नुसार, जिल्ह्यातील अशा ठिकाणी आणि कोणत्याही ठिकाणी संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करून राज्य सरकार प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करू शकते.  सूचनेद्वारे क्रमांक.

CrPc च्या कलम 15 नुसार, न्यायिक दंडाधिकारी सत्र न्यायाधीशांच्या सामान्य नियंत्रणाखाली असतो आणि तो मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या अधीन असतो.

CrPc. च्या कलम 29 नुसार, प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी तीन वर्षांपेक्षा जास्त नसलेल्या कारावासाची किंवा दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसलेल्या दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा देऊ शकतात.

प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये काय आहे ?

गटातील दंडाधिकारी – न्यायिक अधिकार असलेल्या स्थितीनुसार श्रेणीला मॅजिस्ट्रेट फस्ट क्लास, जिल्हा मॅजिस्ट्रेटला प्रथम श्रेणी मॅजिस्ट्रेट असे म्हणतात.  असे मॅजिस्ट्रेट वापरत असलेले अधिकृत शिक्का देखील त्यांचे प्रथम श्रेणीचे असल्याचे सूचित करतात त्यामुळे प्रश्न असा येतो की भारतात प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी म्हणून कोणाला संबोधले जाते?  एसडीओ किंवा डीएम?

प्रत्येक उपविभाग हा उपविभागीय दंडाधिकारी (S.D.M.) किंवा उपजिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याच्या अधिपत्याखाली असतो जो राज्य नागरी सेवा संवर्गाचा सदस्य असतो.  हे उपविभाग विविध तहसील किंवा तालुक्यांमध्ये विभागले गेले आहेत, उप-विभागातील एसडीएम सामान्यतः आहेत आणि राज्यातील वर्ग आणि तहसीलदारांना तृतीय श्रेणी दंडाधिकारी मानले जाते.

न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एखाद्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 5,000 रुपयांपर्यंत दंड करू शकतात.  न्यायदंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी एखाद्या व्यक्तीला एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि 3,000 रुपयांपर्यंत दंड करू शकतात.

भारतात न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या चार श्रेणी आहेत.  हे वर्गीकरण फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 मध्ये दिलेले आहे. त्यात असे नमूद केले आहे की प्रत्येक सत्र जिल्ह्यात, एलए मुख्य न्यायदंडाधिकारी 2. न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी  3. न्यायदंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी   आणि 4. कार्यकारी दंडाधिकारी “मुख्य न्यायदंडाधिकारी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकार्‍यांचा देखील समावेश होतो.

प्रत्येक उपविभागात (एसडीएम) एक उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी असतो, जरी तो तांत्रिकदृष्ट्या केवळ न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) असतो. न्यायदंडाधिकारी फौजदारी खटले चालवू शकतात.

कार्यकारी दंडाधिकारी हा कार्यकारी शाखेचा अधिकारी असतो (न्यायिक शाखेच्या विरूद्ध) ज्याला CrPC आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) या दोन्ही अंतर्गत विशिष्ट अधिकारांसह गुंतवले जाते. हे अधिकार मुख्यत खालील विभागांद्वारे प्रदान केले जातात. सीआरपीसी कलम 107-110 आणि संबंधित तरतुदी कलम 133 आणि कलम 144 आणि संबंधित तरतुदी, कलम 1458 147 आणि संबंधित तरतुदी.

हे अधिकारी कोणत्याही आरोपीवर खटला चालवू शकत नाहीत किंवा निकाल देऊ शकत नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अटक केलेली व्यक्ती.  स्थानिक अधिकार क्षेत्राबाहेर कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्यासमोर हजर केले जावे, जो अटक केलेल्या व्यक्तीला पोलिस कोठडी टाळण्यासाठी जामीन रक्कम देखील सेट करू शकेल, डी.  वॉरंटच्या अटींवर प्रलंबित आहे.

एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट व्यक्तींना विशिष्ट कृत्य करण्यापासून प्रतिबंधित करणारे किंवा एखाद्या क्षेत्रात प्रवेश करण्यापासून व्यक्तींना प्रतिबंधित करण्याचे आदेश देऊ शकतात ( कलम 144 CrPC ). “कर्फ्यू” आदेश देण्याची कोणतीही विशिष्ट तरतूद नाही फक्त कार्यकारी दंडाधिकारी लोकांवर बळाचा वापर करण्यास अधिकृत आहेत.

साध्या भाषेत सांगायचे तर ते एकटेच “बेकायदेशीर सभा” पांगवू शकतात  तांत्रिकदृष्ट्या, पोलिस कार्यकारी दंडाधिकारी यांना मदत करतात.  ते पोलिसांना बळाची पद्धत ( लाठीचार्ज / अश्रुधुर / ब्लँक फायर / गोळीबार ) आणि किती बळ वापरावे याबद्दल निर्देश देऊ शकतात.  दंगल रोखण्यासाठी ते सशस्त्र दलाची मदत देखील घेऊ शकतात.

प्रत्येक महसूल जिल्ह्यात (सत्र जिल्ह्याच्या विरूद्ध) खालील प्रकारचे कार्यकारी दंडाधिकारी आहेत

१) एकटे जिल्हा दंडाधिकारी (DM)

२) एक किंवा अधिक अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी (ADM)

३) एक किंवा अधिक उपविभागीय जिल्हा दंडाधिकारी (SDM)  आणि

४) कार्यकारी दंडाधिकारी

एडीएम वगळता जिल्ह्यातील सर्व कार्यकारी दंडाधिकारी डीएमच्या नियंत्रणाखाली असतात;  दंडाधिकारी कर्तव्यांसाठी, एडीएम थेट सरकारला अहवाल देतात, डीएमला नाही.  हे दंडाधिकारी सामान्यतः महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांना प्रदान केले जातात, जरी एखाद्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केवळ कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून केली जाऊ शकते.  सामान्यत: जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डीएम म्हणून नियुक्त केले जातात.  त्याचप्रमाणे उपजिल्हाधिकारी एसडीएम म्हणून नियुक्त केले जातात.

FAQ

JMFC शब्दाचा इंग्रजी भाषेत Full Form काय आहे?

JMFC शब्दाचा इंग्रजी भाषेत Full Form हा Judicial Magistrate First Class असा आहे.

JMFC शब्दाचा मराठी भाषेत Full Form काय आहे ?

JMFC शब्दाचा मराठी भाषेत Full Form हा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी असा होतो.

प्रत्येक महसूल जिल्ह्यात (सत्र जिल्ह्याच्या विरूद्ध) कोणते कार्यकारी दंडाधिकारी आहेत ?

प्रत्येक महसूल जिल्ह्यात (सत्र जिल्ह्याच्या विरूद्ध) खालील प्रकारचे कार्यकारी दंडाधिकारी आहेत

१) एकटे जिल्हा दंडाधिकारी (DM)

२) एक किंवा अधिक अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी (ADM)

३) एक किंवा अधिक उपविभागीय जिल्हा दंडाधिकारी (SDM)  आणि

४) कार्यकारी दंडाधिकारी

Leave a Comment