MSSDS फुल फॉर्म MSSDS Full Form In Marathi

MSSDS Full Form In Marathi : MSSDS हि एक संस्था आहे ती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोपक्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार अंतर्गत कार्यरत आहे. भारताच्या लोकसंख्येमध्ये महाराष्ट्राचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा वाटा आहे – अशा प्रकारे भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशामध्ये तो मोठा योगदानकर्ता बनला आहे. युवकांच्या सर्वांगीण विकासामध्ये कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यपूर्णता महत्त्वाची भूमिका बजावतात. आज आपण या लेखात MSSDS म्हणजे काय? MSSDS चा इतिहास. MSSDS चे कार्य,MSSDS चे Vision सविस्तर पणे बघणार आहोत.

MSSDS Full Form In Marathi

MSSDS फुल फॉर्म MSSDS Full Form In Marathi

MSSDS Full Form In Marathi | MSSDS Long Form In Marathi

MSSDS चा इंग्रजी भाषेतील फुल्ल फॉर्म “Maharashtra State Skill Development Society”(महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेव्हलोपमेंट सोसायटी) असा आहे. MSSDS चा मराठी भाषेतील फुल्ल फॉर्म महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी’ असा आहे

MSSDS  म्हणजे काय? । What Is MSSDS? 

MSSDS हि एक महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट सोसायटी संस्था आहे. ही संस्था कौशल्य विकास उपक्रमाच्या नियोजन, समन्वय, अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी नोडल एजन्सी आहे.

भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा अधिक भरीव आणि अर्थपूर्ण लाभ घेण्यासाठी, सरकारने स्किल इंडिया मोहीम सुरू केली ज्याचा उद्देश उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि शेवटी आर्थिक वाढ करण्यासाठी उद्योगांना नोकरीसाठी तयार कर्मचारी उपलब्ध करून देणे आहे.

महास्वयं पोर्टल स्किल इंडिया मिशनमध्ये सहभागी असलेल्या विविध भाग धारकांसाठी पोर्टलवर जाण्याच्या प्रयत्नात कौशल्य, रोजगार आणि उद्योजकता एकत्रित करते.

महा म्हणजे महाराष्ट्र आणि स्वयं म्हणजे स्व. विद्यार्थी, युवक, नोकरी शोधणारे, नोकरदार, प्रशिक्षक आणि उद्योजक या सर्वांना एका छत्राखाली एकत्र आणण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.

महास्वयं पोर्टल हे कौशल्य रोजगार, उद्योजकता आणि नवोपक्रम विभागाने विकसित केले आहे, ज्याद्वारे महाराष्ट्रातील कौशल्या संबंधित उपक्रमांना नोकऱ्या आणि उद्योजकता जोडून सर्व भागधारकांना एक अनोखा व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे

या पोर्टलचा उद्देश केवळ रोजगाराच्या संधी, कौशल्य वृद्धी आणि राज्यातील तरुणांना सशक्त करणे हेच नाही तर नोकरी शोधणारे, नोकरी पुरवठादार आणि इतर भागधारकांना एका समान व्यासपीठावर एकत्र आणण्यात येते.

भारत ही श्रमसंपन्न अर्थव्यवस्था आहे हे लक्षात घेता, ते केवळ स्वतःच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही तर इतर देशांतील कामगारांची कमतरता देखील पूर्ण करू शकत नाही,

भारताच्या श्रमशक्ती जागतिक पातळीवरील स्पर्धात्मक कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षण देण्याची स्पष्ट संधी आहे. महाराष्ट्र राज्यात हे कौशल्य विकास मिशन साध्य करण्यासाठी, MSSDS ची स्थापना झाली.

MSSDS चा इतिहास ।History Of MSSDS

MSSDS (महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीची) स्थापना 15 फेब्रुवारी 2011 रोजी सोसायटी नोंदणी कायदा 1860 अंतर्गत करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासन. ही संस्था महाराष्ट्र सरकारच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोपक्रम विभागांतर्गत कार्यरत आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांच्या सर्व कौशल्य विकास योजना या समाजाच्या एकाच छत्राखाली सक्रिय समन्वयातून एकत्रित केल्या जातात आणि त्यांची अंमलबजावणी केली जाते.

आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांना उद्योजकता आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक-मागस विकास महामंडळ मर्यादित या संस्थेची स्थापना 1998 मध्ये करण्यात आली. सन 2000 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने स्वयंरोजगार आणि रोजगारासाठी योजना जाहीर केली

MSSDS चे कार्य

 • महाराष्ट्र राज्य कौशल्य अंतर मूल्यांकन चा अहवाल तयार करणे आणि कौशल्य विकास कृती योजना तयार करणे
 • विविध शासन विभाग व जिल्हा कौशल्य विकास समिती व त्यांना सहाय्य तसेच वार्षिक कौशल्य विकास योजनेची प्रभावी मांडणी अंमलबजावणी बाबत सहाय्य करणे.
 • नोंदणीकृत खाजगी व शासकीय कौशल्य प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थाचे प्रमाणन आणि सुधारणा करणे व त्याची पडताळणी व प्रशिक्षण गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या समवर्ती संस्थांना पोर्टलला जोडणे.
 • कामगार बाजार माहिती प्रणाली व भागधारक यांना रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालयाला समर्थन,प्रोसाहन देणे व मदत पोर्टलद्वारे करणे.
 • अभिनव(Innovative) कौशल्य विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे.
 • समुपदेशन उपक्रम असंघटित क्षेत्रातील काम करणाऱ्या लोकांमधे जनजागृती पर कार्यक्रम घेणे आणि मार्गदर्शन कार्यक्रमास मदत व समर्थन करणे.
 • भागधारक साठी (stakeholders) विचारमंथन पर कार्यशाळा आयोजित करणेसाठी सहाय्य करणे.
 • कौशल्य विकास अंतर्गत काम पाहणाऱ्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय एजन्सी यांचे बरोबर भागीदारी तत्वानुसार कामकाज करणे.
 • कौशल्य विषयक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विविध उत्तम क्षेत्रीय प्रयोग व पद्धतीसाठी नियोजित अभ्यास दौरा आयोजित करणे.
 • सार्वजनिक, खाजगी व नागरी सोसायटी मधील सर्वाना व्यवहार्य आणि उत्पादक भागीदारीमध्ये प्रोत्साहित करणे व त्यांना सहकार्य करणे.
 • कौशल्य विकास प्रसारासाठी एका ‘महाराष्ट्र कौशल्य मिशन प्रसिद्धी दूत’ ची नेमणूक करणे.
 • ई.१० वी पूर्व व नंतर युवकांना कौशल्य विकासासाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्था यांना प्रोत्साहित करून सहाय्य करणे हा सदर कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
 • कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी योग्य पुढाकार घेऊन कारवाई करणे.व मार्गदर्शन करणे

MSSDS चे Vision –

 • कौशल्य विकास ही काळाची गरज आहे आणि त्यासाठी 2022 पर्यंत 500 दशलक्ष कुशल लोक निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
 • महाराष्ट्र सरकारनेही कौशल्य विकास अभियानाला प्राधान्य दिले आहे आणि सन 2022 पर्यंत 45 दशलक्ष लोकांना रोजगारक्षम कौशल्याने सुसज्ज करण्याचे ध्येय ठेवले आहे.
 • महाराष्ट्र राज्यात हे कौशल्य विकास मिशन साध्य करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीची नोंदणी 15 फेब्रुवारी 2011 रोजी सोसायटी नोंदणी कायदा 1860 अंतर्गत करण्यात आली आहे.
 • सोसायटीची स्थापना करण्यात आली आहे. आणि महाराष्ट्र सरकारच्या कौशल्य विकास उपक्रमाच्या नियोजन, समन्वय, अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी एकल नोडल एजन्सी आहे.
 • ही संस्था कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोपक्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार अंतर्गत कार्यरत आहे. 

FAQ-

MSSDS फुल्ल फॉर्म इन मराठी.

MSSDS चा मराठी फुल्ल फॉर्म महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी असा आहे.

MSSDS म्हणजे काय?

MSSDS हि एक महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट सोसायटी संस्था आहे.

ही संस्था कौशल्य विकास उपक्रमाच्या नियोजन, समन्वय, अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी नोडल एजन्सी आहे.

MSSDS ची स्थापना कधी झाली ?

MSSDS (महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीची) स्थापना 15 फेब्रुवारी 2011 रोजी सोसायटी नोंदणी कायदा 1860 अंतर्गत करण्यात आली आहे.

What is MSSDS?

MSSDS is “Maharashtra State Skill Development Society”

Leave a Comment