केव्हीआयबी फुल फॉर्म KVIB Full Form in Marathi

KVIB Full Form in Marathi : KVIB Khadi and Village Industries Board. आज आपण KVIB म्हणजे काय, KVIB शब्दाचा फुल फॉर्म काय आहे, KVIB याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.

KVIB Full Form in Marathi

केव्हीआयबी फुल फॉर्म KVIB Full Form in Marathi

KVIB Full Form in Marathi | KVIB Long Form in Marathi

KVIB शब्दाचा इंग्रजी भाषेत Full Form हा Khadi and Village Industries Board असा आहे. KVIB शब्दाचा मराठी भाषेत Full Form हा “खादी व ग्रामोद्योग मंडळ” असा होतो.

KVIB म्हणजे काय ? | What is KVIB in Marathi ?

खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग ही एक असंवैधानिक संस्था आहे जी भारत सरकारने संमत केलेल्या संसद कायद्यांतर्गत समाविष्ट केली आहे. KVIB/KVIC चे उद्दिष्ट ग्रामीण भागात खादी आणि ग्रामोद्योगांची स्थापना आणि विकासासाठी योजना करणे, प्रोत्साहन देणे, सुविधा देणे, संघटित करणे आणि सहाय्य करणे आहे. या लेखात, आम्ही खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (KVIB/KVIC)) अंतर्गत आयोजित केलेल्या विविध योजनांवर तपशीलवार लक्ष केंद्रित करतो.

“खादी” म्हणजे भारतातील कापूस, रेशीम किंवा लोकरीच्या धाग्यापासून किंवा अशा कोणत्याही दोन किंवा सर्व सूतांच्या मिश्रणातून हातमागावर विणलेले कोणतेही कापड आणि अशा कापडापासून तयार केलेल्या तयार कपड्यांचा समावेश होतो.

खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ (केंद्रीय कायदा ६१ चा १९५६ ) च्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेले सर्व किंवा कोणतेही उद्योग आणि त्याद्वारे जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या कारणास्तव या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट मानले जाणारे कोणतेही उद्योग समाविष्ट आहेत. या कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत केंद्र सरकार.

आयोग आणि मंडळाशी सल्लामसलत करून, *[सरकारी राजपत्र] मधील अधिसूचनेद्वारे, सरकारने या निमित्त निर्दिष्ट केलेला कोणताही अन्य उद्योग. “कमिशन” म्हणजे खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग कायदा, १९५६ (१९५६ चा केंद्रीय कायदा ६१) च्या कलम ४ अंतर्गत स्थापन केलेले खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे मिशन.

“बोर्ड” म्हणजे कलम 3 अंतर्गत स्थापन केलेले जम्मू आणि काश्मीर खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ. KVIB मंडळाची स्थापना आणि समावेश | Constitution and Incorporation of KVIB Board in Marathi

सरकार अधिसूचनेद्वारे, या संदर्भात निश्चित करेल अशा तारखेपासून, जम्मू आणि काश्मीर खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ नावाने एक मंडळ स्थापन केले जाईल. ही शाश्वत वारसाहक्क असलेली एक संस्था असेल आणि मालमत्तेचे अधिग्रहण, धारण आणि विल्हेवाट लावण्याची आणि करार करण्याची शक्ती असलेला एक सामान्य सील असेल आणि या नावाने, दावा आणि खटला दाखल केला जाऊ शकतो.

मंडळाची रचना.- [(१) उपकलम (४) अन्वये नियुक्त केलेले सदस्य-सचिव वगळून, मंडळामध्ये पंधरापेक्षा जास्त सदस्य नसतील आणि सरकारने वेळोवेळी नियुक्त केले जाणारे नऊ सदस्य असतील. [सदस्यांपैकी एक अर्धा] हे गैर-अधिकारी असतील रचनात्मक उपक्रमांमध्ये स्वारस्य असलेले आणि ज्यांना खादी आणि ग्रामोद्योग कार्यक्रमांमध्ये कायम स्वारस्य आहे. मंडळाच्या अधिकृत सदस्यांपैकी, संचालक समुदाय विकास आणि राष्ट्रीय विस्तार सेवा, निबंधक सहकारी संस्था आणि उद्योग आणि वाणिज्य संचालक मंडळाचे पदसिद्ध सदस्य असतील].

KVIB / KVIC ची उद्दिष्टे | objectives of KVIB / KVIC in Marathi

 • प्राथमिक उद्दिष्ट – सक्रिय ग्रामीण समुदाय तयार करणे.
 • सामाजिक उद्दिष्ट – ग्रामीण किवा खेड्या भागात रोजगार उपलब्ध करून देणे हे उदिष्ट आहे.
 • आर्थिक उद्दिष्ट – विक्रीयोग्य उत्पादन करणे उत्पादन मध्ये.
 • व्यापक उद्दिष्ट – आत्मनिर्भरता निर्माण करणे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमध्ये.

KVIB / KVIC ची कार्ये | function of KVIB / KVIC in Marathi

KVIB/ KVIC ची कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

 1. उत्पादकांना पुरवठा करण्यासाठी कच्चा माल(रो मटेरियल) आणि अवजारे यांचे धोरणात्मक साठवून ठवेणे आणि पुरवणे.
 2. अर्ध-तयार माल म्हणून कच्च्या मालावर प्रक्रिया करण्यासाठी सामान्य सेवा सुविधा निर्माण करणे आणि KVI उत्पादनांच्या विपणनासाठी सुविधांच्या तरतुदी. खादी आणि ग्रामोद्योग किंवा हस्तकलेच्या इतर उत्पादनांची विक्री आणि विपणन वाढवणे.
 3. खादी आणि ग्रामोद्योग क्षेत्रात कार्यरत उत्पादन तंत्र आणि उपकरणांमध्ये संशोधनाला प्रोत्साहन आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी जबाबदार असणे.
 4. डिझाईन, प्रोटोटाइप आणि इतर तांत्रिक माहितीच्या पुरवठ्याद्वारे खादी आणि ग्रामोद्योगांचा विकास आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी संस्था आणि व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे.
 5. उत्पादनांच्या अस्सलपणाची खात्री करणे आणि खादी आणि ग्रामोद्योगमधील उत्पादनांच्या गुणवत्तेसाठी मानके निश्चित करणे.
 6. प्रोत्साहन देणे हे मंडळाचे कर्तव्य असेल.
 7. खादी आणि ग्रामोद्योग संघटित करणे, विकसित करणे आणि त्यांचे नियमन करणे आणि असे कार्य करणे.
 8.  सरकार वेळोवेळी विहित करेल अशी कार्ये.
 9.  खादी आणि ग्रामोद्योग आणि उत्पादने तयार करणे.
 10.  कच्चा माल आणि साधनांच्या पुरवठ्याची व्यवस्था करणे आणि या उद्देशांसाठी आवश्यक असलेली अवजारे  सांगितलेल्या उत्पादनांची विक्री करणे आणि विक्रीची व्यवस्था करणे. च्या तयार उत्पादनांच्या प्रसिद्धी आणि लोकप्रियतेची व्यवस्था करणे.
 11. दुकाने, एम्पोरियम उघडून खादी आणि ग्रामोद्योग किंवा प्रदर्शने आणि हेतूसाठी तत्सम उपाययोजना करणे.

KVIB / KVIC योजना | KVIB / KVIC Scheme in Marathi

खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (KVIB/KVIC) अंतर्गत खालील योजनांचा समावेश आहे.

 • पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)
 • मार्केट प्रमोशन डेव्हलपमेंट असिस्टंट (MPDA)
 • व्याज अनुदान पात्रता प्रमाणपत्र (ISEC)
 • खादी कारागिरांसाठी वर्कशेड योजना
 • विद्यमान कमकुवत खादी संस्थांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण आणि विपणन पायाभूत सुविधांसाठी मदत
 • खादी सुधारणा आणि
 • विकास कार्यक्रम (KRDP)
 • पुनर्निर्मितीसाठी निधीची योजना
 • पारंपारिक उद्योग (SFURTI)
 • हनी मिशन

FAQ

KVIB शब्दाचा मराठी भाषेत पूर्ण रूप ( फुल फॉर्म ) काय आहे ?

KVIB शब्दाचा मराठी भाषेत Full Form हा “खादी व ग्रामोद्योग मंडळ” असा होतो.

खादी म्हणजे काय ?

"खादी" म्हणजे भारतातील कापूस, रेशीम किंवा लोकरीच्या धाग्यापासून किंवा अशा कोणत्याही दोन किंवा सर्व सूतांच्या मिश्रणातून हातमागावर विणलेले कोणतेही कापड आणि अशा कापडापासून तयार केलेल्या तयार कपड्यांचा समावेश होतो.

KVIB / KVIC ची प्राथमिक उद्दिष्ट काय आहे ?

प्राथमिक उद्दिष्ट - सक्रिय ग्रामीण समुदाय तयार करणे.

KVIB शब्दाचा इंग्रजी भाषेत पूर्ण रूप (फुल फॉर्म) काय आहे ?

KVIB शब्दाचा इंग्रजी भाषेत Full Form हा Khadi and Village Industries Board असा आहे.

Leave a Comment