HCF फुल फॉर्म HCF Full Form In Marathi

HCF Full Form In Marathi : HCF म्हणजे  a आणि b चा HCF हा a आणि b या संख्यांचा सर्वोच्च सामान्य घटक आहे. गणितात, HCF म्हणजे सर्वोच्च सामान्य घटक. दोन किंवा अधिक संख्यांचे घटक शोधताना काही संख्या सामान्य असल्याचे आढळून येते. सामान्य घटकांपैकी सर्वात मोठा घटक HCF म्हणतात. कधीकधी, याला सर्वात मोठा सामान्य घटक देखील म्हटले जाते. आज आपण HCF म्हणजे काय? HCF कसा शोधायचा ? HCF चे गुणधर्म ? इतर फुल फॉर्म ऑफ HCF बघणार आहोत.

HCF Full Form In Marathi

HCF फुल फॉर्म HCF Full Form In Marathi

HCF Full Form In Marathi । HCF Long Form In Marathi

 HCF चा इंग्रजी फुल फॉर्म “Highest Common Factor” (हायेस्ट कॉमन फॅक्टर) असा आहे.HCF चा मराठी फुल्ल फॉर्म “महत्तम सामाईक विभाजक (मसावी) असा आहे.

HCF म्हणजे काय ? । What Is HCF?

 दोन संख्यांचा सर्वोच्च सामाईक घटक (HCF) ही सर्वाधिक संभाव्य संख्या आहे जी दोन्ही संख्यांना पूर्णपणे विभाजित करते. सर्वोच्च सामान्य घटक (HCF) ला ग्रेटेस्ट कॉमन विभाजक (GCD) असेही म्हणतात.

दोन संख्यांचा HCF शोधण्याचे अनेक मार्ग आहेत. दोन किंवा अधिक संख्यांचा HCF शोधण्याचा एक जलद मार्ग म्हणजे प्राइम फॅक्टरायझेशन पद्धत वापरणे. .

Example

 • 60 आणि 40 चा HCF 20 आहे, म्हणजे, HCF (60, 40) = 20
 • 100 आणि 150 चा HCF 50 आहे, म्हणजे, HCF (150, 50) = 50
 • 144 आणि 24 चा HCF 24 आहे, म्हणजे, HCF (144, 24) = 24
 • 17 आणि 89 चा HCF 1 आहे, म्हणजे, HCF (17, 89) = 1

HCF कसा शोधायचा? – How To Find HCF?

दिलेल्या संख्यांचा सर्वोच्च सामान्य घटक शोधण्याचे अनेक मार्ग आहेत. पद्धत काहीही असो, संख्यांच्या HCF चे उत्तर नेहमी सारखेच असेल. दोन संख्यांच्या एचसीएफची गणना करण्यासाठी 3 पद्धती आहेत:

 • HCF by Listing Factors Method-घटकांची यादी करून HCF
 • HCF by Prime Factorization Method-प्राईम फॅक्टरिझेशन HCF
 • HCF by Division Method-विभागणी पद्धतीने HCF

To Find HCF-By Listing Factor Method-

या पद्धतीमध्ये, आपल्याला दिलेल्या संख्यांचे घटक सूचीबद्ध करावे लागतील आणि नंतर सर्व सामान्य घटकांपैकी सर्वात मोठा निवडा.

उदाहरण: 32 आणि 24 चा सर्वोच्च सामान्य घटक

उत्तर-

32 = 1,2,4,8,16,32

24 = 1,2,3,4,6,8,12,24

येथे, घटकांच्या सूचीमध्ये सामान असलेली सर्वात मोठी संख्या 8 आहे.

म्हणून, HCF Of (32, 24) = 8.

To Find HCF By Prime Factorization Method-

दिलेल्या संख्येचा सर्वात मोठा सामान्य घटक Prime Factorization Method द्वारे  शोधला जाऊ शकतो. येथे, आपल्याला दिलेल्या संख्यांचा मूळ घटकांचा गुणाकार म्हणून व्यक्त करणे आवश्यक आहे आणि प्रत्येक सामान्य मूळ घटकाच्या सर्वात लहान घाताचा गुणाकार मिळवणे आवश्यक आहे. खाली दिलेल्या उदाहरणाच्या मदतीने ही प्रक्रिया समजून घेऊ.

उदाहरण: 36 आणि 84 चा सर्वोच्च सामान्य घटक

उपाय:

36 = 2 × 2 × 3 × 3 = 22 × 32 चे Prime Factorization

84 = 2 × 2 × 3 × 7 = 22 × 3 × 7 चे Prime Factorization

अशा प्रकारे, 36 आणि 84 = 22 × 3 = 4 × 3 = 12 चा सर्वोच्च सामान्य घटक

HCF Of (36, 84) = 12

To Find HCF By Division Method-

सर्वोच्च सामान्य घटक शोधण्याची विभागणी पद्धत सोपी आहे आणि ती पटकन करता येते. भागाकार वापरून दिलेल्या दोन संख्यांचा HCF शोधण्यासाठी खाली दिलेल्या स्टेप आहे.

Step १- दिलेल्या दोन संख्यांमधील सर्वात मोठ्या संख्येला सर्वात लहान संख्येने विभाजित करा.

Step २- उर्वरित तपासा, जर ते 0 नसेल, तर त्याला नवीन भाजक बनवा आणि मागील विभाजक नवीन लाभांश म्हणून लिहा. नंतर विभागणी करा.

Step ३- ही प्रक्रिया सुरू ठेवा जोपर्यंत आपल्याला 0 च्या बरोबरीची उर्वरित रक्कम मिळत नाही. तसेच, शेवटचा विभाजक दिलेल्या दोन संख्यांचा HCF असेल.

ही पद्धत अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी खाली दिलेले उदाहरण पाहूया.

उदाहरण: 18 आणि 24 चा सर्वोच्च सामान्य घटक

उत्तर –

२४ > १८

तर, लाभांश = 24 आणि भाजक = 18

Properties Of HCF – एच सी एफ चे गुणधर्म

आम्हाला आधीच माहित आहे की a आणि b चा HCF हा a आणि b या संख्यांचा सर्वोच्च सामान्य घटक आहे. चला HCF चे महत्वाचे गुणधर्म पाहूया:

 • दोन किंवा अधिक संख्यांना HCF प्रत्येक संख्येला उरलेल्या भागाशिवाय भागतो.
 • दोन किंवा अधिक संख्यांचा HCF हा प्रत्येक संख्येचा घटक असतो.
 • दोन किंवा अधिक संख्यांचा HCF नेहमी प्रत्येक संख्येपेक्षा कमी किंवा समान असतो.
 • दोन किंवा अधिक मूळ संख्यांचा HCF नेहमी 1 असतो.

LCM आणि HCF मधील संबंध

 • दोन किंवा अधिक संख्यांचा HCF हा दिलेल्या Highest Common Factor आहे.
 • तर दोन किंवा अधिक संख्यांची (LCM) ही दिलेल्या संख्यांच्या सर्व सामान्य गुणाकारांमध्ये सर्वात लहान संख्या आहे.म्हणजे Least Common Factor आहे.
 • ‘a’ आणि ‘b’ या दोन संख्या गृहीत धरू. म्हणून, त्यांच्या LCM आणि HCF मधील संबंध व्यक्त करणारे सूत्र खालीलप्रमाणे दिले आहे:

LCM(a,b) + HCF(a,b) = a+b

इतर फुल फॉर्म ऑफ HCF । Other Full Form Of HCF

 • High Cycle Fatigue
 • Half Circle Forward
 • Hispanic College Fund
 • Hundred Cubic Feet
 • Host Controlled Family
 • Halt and Catch Fire
 • Health Care Fund
 • Host Capture Force
 • Honda Canada Finance
 • Host Control Function 

FAQ- 

HCF काय आहे ?

HCF म्हणजे  a आणि b चा HCF हा a आणि b या संख्यांचा सर्वोच्च सामान्य घटक आहे. दोन किंवा अधिक संख्यांचे घटक शोधताना काही संख्या सामान्य असल्याचे आढळून येते. सामान्य घटकांपैकी सर्वात मोठा घटक HCF म्हणतात. कधीकधी, याला सर्वात मोठा सामान्य घटक देखील म्हटले जाते.

HCF शोधण्याच्या कोणत्या पद्धती कोणत्या?

HCF by Listing Factors Method
HCF by Prime Factorization Method
HCF by Division Method

HCF फुल फॉर्म काय आहे ?

HCF चा फुल्ल फॉर्म Highest Common Factor” (हायेस्ट कॉमन फॅक्टर) असा आहे

Leave a Comment